Макс Поляків – міжнародний підприємець

11-10-2018

Макс Поляков – международный предприниматель
Згідно зі свіжою статистикою від Світового банку, за 2017 рік, п’ятірка країн з найкращими економки виглядає наступним чином: США, Китай, Японія, Німеччина, Великобританія. При тому, що на частку США доводиться більше чверті від світової економіки (24,8%), що в грошовому еквіваленті дорівнює приблизно 18 трильйонів доларів. Різниця між провідною країною США і країною замикає п’ятірку (Великобританія) становить колосальних 20,4 % або в грошовому еквіваленті дорівнює приголомшливих 15,1 трильйонів доларів.
Також хочемо вам порекомендувати https://bp.ubr.ua/profile/maksim-valerevich-poljakov-3875328
Співзасновник «Асоціація Ноосфера» Макс Поляків вважає, що, для пошуку відповіді на це питання, необхідно заглибитися в таке поняття, як «економіка знань», тобто економіка, яка базується на знаннях. Саме їх автор називає основним ресурсом і рушійною силою у створенні інновацій. Якщо застосувати цю концепцію для побудови економічних моделей, вона буде сприяти не тільки створенню більш якісних продуктів, але і поліпшить якість життя населення в цілому.
Формуючи свій погляд на розвиток економіки знань, Макс Поляків звертався до праць Р. Грінберга , Дж. Мокира, Р. Делбриджа і Т. Лук’янчикова, М. Ченцова або А. Дорошенко. Але, незважаючи на велику кількість робіт у цій галузі, методи дослідження цієї концепції недостатньо розвинені. У своїй науковій роботі Макс Поляків стверджує, що не варто орієнтуватися винятково на фізичні ресурси. Пріоритетним напрямком діяльності бізнесу, або ж державних економічних інституцій, повинна бути підтримка інструментів, які сприяють розвитку економіки знань.
У свою чергу, це принесе зміна структури самого господарювання. Основними стануть наукомісткі галузі. На всіх рівнях экомики домінуючі значення набуває інтелектуальний, людський та соціальний капітал. А головну роль будуть грають інноваційна, освітня, науково-дослідна інфраструктура. Головне, як вважає Макс Поляків, то що в економіці знань переважає продуктивне підприємництво, в якому інтелект відіграє провідну роль. Це пояснюється тим, що в основі будь-якої економіки стоїть людина з його унікальними мотивами, цінностями і діями які рухаю економічні процеси вперед.
Чи зможе «економіка знань» стати частиною нової економічної моделі? Багато вчених сходяться на тому, що вона вже стала її невід’ємною частиною. Знання повинні стати основним інструментом будь-якого виробництва і глибоко впроваджуватися в кожен технологічний процес. На думку Макса Полякова ця концепція вбирає в себе все прогресивне, що було запропоновано в економіці та інших суспільних науках за останні десятиліття.